Borgaraleg ferming

Borgaraleg ferming

Það er mikilvægt að eiga val
Á námskeiðinu eru umfjöllunarefnin fjölbreytt, t.d. samskipti unglinga og fullorðinna, fjölskylduna, mismunandi lífsviðhorf, frelsi, ábyrgð, hamingju, gleði, sorg, samskipti, mannréttindi og réttindi unglinga, jafnrétti, siðfræði, efahyggju og trúarheimspeki, baráttu fyrir friði, samskipti kynjanna, umhverfismál, fordóma, tilfinningar, sorgarviðbrögð og fleira. Foreldrum / forráðamönnum fermingarbarnanna er síðan boðið að koma í eina kennslustund undir lok námskeiðs.
Skráning í borgaralega fermingu

                      Hvað er borgaraleg ferming?

Frá árinu 1989 hefur Siðmennt staðið fyrir borgaralegum fermingum. Borgaraleg ferming er valkostur sem nýtur sífellt meiri vinsælda og stendur öllum unglingum til boða. Íslenska orðið ferming er þýðing á latneska orðinu confirmare sem merkir m.a. að styðja og styrkja.

Ungmenni sem fermast borgaralega eru einmitt studd í því að vera heilsteyptir og ábyrgir borgarar í lýðræðislegu samfélagi en megintilgangur borgaralegrar fermingar er að efla heilbrigð og farsæl viðhorf unglinga til lífsins og kenna þeim að bera virðingu fyrir manninum, menningu hans og umhverfi.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

                      Skráningarfrestur

Skráningarfrestur rennur út 15. nóvember ár hvert. Eftir það tekur við mikil skipulagsvinna við að finna öllum stað í þeim hópi sem þeim hentar best og er reynt að fara eftir óskum þátttakanda eins mikið og hægt er.

Þó að formlegri skráningu sé lokið 15. nóvember er tekið við seinskráningum eftir það og fram í byrjun desember en það er EKKI æskilegt þar sem skipulagsvinnu er þá lokið. Seinskráningargjald er þá lagt við námskeiðsgjaldið og beiðandi getur ekki vænst þess það verði hægt að verða við óskum um hvaða hóp er hægt að skrá hann/hana í. Óvíst er að hægt sé að taka við beiðnum um skráningu eftir miðjan desember en námskeiðin byrja venjulega í fyrstu heilu vikunni í janúar, en þó með undantekningum eins og 2017, þar sem námskeiðið byrjar í annarri heilu vikunni. Greiða þarf þátttökugjaldið (námskeið og athöfn innifalin) fyrir byrjun kennslunnar.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

                      Fyrir hverja er borgaraleg ferming?

Borgaraleg ferming er valkostur fyrir þá sem t.d. eru ekki reiðubúnir að strengja trúarheit, en vilja samt halda upp á þetta tímabil í lífi sínu eins og algengt er í fjölmörgum samfélögum. Tilgangur borgaralegrar fermingar er meðal annars að efla heilbrigð og farsæl viðhorf unglinga til lífsins.

Borgaraleg ferming er fyrir öll ungmenni óháð trú, kyni, uppruna, aldri, fötlunar eða annara sérkenna. Við eigum það öll sameiginlegt að vera manneskjur hvernig sem við erum og borgaraleg ferming er fyrir alla.

Allskonar unglingar velja að fermast borgaralega. Sumir tilheyra trúfélögum, aðrir ekki, sumir eiga við fötlun að stríða og aðrir ekki, sumir eru af erlendum uppruna og sumir hafa ekki náð fullkomnum tökum á íslensku, sumir eru bráðgerir og eiga mjög auðvelt með nám og sumir eiga erfitt með nám. Tekið er á móti hverjum og einum eins og hann er og er fjölbreytt mannlíf álitinn mikill kostur.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

                      Fermingarathöfnin

Hápunktur fermingarinnar er virðuleg lokaathöfn . Þar eru börnin sjálf í aðalhlutverkinu. Þau koma fram prúðbúin, flytja ávörp, ljóð og sögur, spila á hljóðfæri og dansa svo fátt eitt sé nefnt. Að lokum fá þau afhent skrautritað skjal til staðfestingar á því að þau hafi lokið fermingarnámskeiðinu.

Fermingarathafnir Siðmenntar fara fram víðsvegar um landið. Síðustu ár hafa athafnir verið haldnar meðal annars í Háskólabíói – Reykjavík, Hofi – Akureyri, Salnum – Kópavogi og í sölum á fámennari stöðum. Það fer eftir þátttöku hverju sinni hvar athafnir eru haldnar.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

                      Námskeiðið

Fermingarbörnin sækja vandað námskeið þar sem þau læra ýmislegt sem er góður undirbúningur fyrir það að verða fullorðinn með öllum þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Ungmenni hvaðanæva að af landinu mynda nokkra fermingarhópa sem sækja undirbúningsnámskeið.
Á undirbúningsnámskeiðinu er það talinn kostur hversu ólíkir þátttakendur eru þegar kemur að lífsafstöðu þeirra og skoðunum, enda hefur það margoft sannast á námskeiðunum að þrátt fyrir ólíkan bakgrunn og mismunandi skoðanir hafa þátttakendur vel getað rökrætt og átt samskipti á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.

Haldið er námskeið í Reykjavík sem inniheldur alls ellefu kennslustundir, 80 mínútur í senn, einu sinni í viku og hefjast í byrjun janúar ár hvert. Fyrir börn af landsbyggðinni er boðið upp á námskeið sem stendur yfir í heila helgi í Reykjavík. Ef næg þátttaka er fyrir hendi á tilteknum stað á landsbyggðinni getur Siðmennt skipulagt námskeið á staðnum. Á síðasta misseri voru auk Reykjavíkur haldin námskeið á Selfossi, Reykjanesbæ og Akureyri. Stefnt er að því að halda því áfram. Einnig er boðið upp á undirbúningsnámskeið í fjarnámi fyrir þátttakendur sem búa erlendis. Nokkrir þátttakendur hafa þegar tekið þátt með slíkum hætti undanfarin ár.

Námsefni

Á námskeiðinu eru umfjöllunarefnin fjölbreytt, t.d. samskipti unglinga og fullorðinna, fjölskylduna, mismunandi lífsviðhorf, frelsi, ábyrgð, hamingju, gleði, sorg, samskipti, mannréttindi og réttindi unglinga, jafnrétti, siðfræði, efahyggju og trúarheimspeki, baráttu fyrir friði, samskipti kynjanna, umhverfismál, fordóma, tilfinningar, sorgarviðbrögð og fleira. Foreldrum / forráðamönnum fermingarbarnanna er síðan boðið að koma í eina kennslustund undir lok námskeiðs.
Námsgögn eru afhent í byrjun námskeiðs. Nemendur þurfa að sækja allar kennslustundir og ekki er sjálfgefið að þeir sem sækja illa undirbúningsnámskeið taki þátt í fermingarathöfn. Engin formleg próf eru haldin og ekki gefnar einkunnir.
Kennsluaðferðir: Ýmsum kennsluaðferðum er beitt en þó fyrst og fremst stuttum fyrirlestrum, umræðum og hópavinnu svo dæmi séu nefnd.

Markmið fermingarnámskeiðsins
 • Að nemendur vinni með lífsviðhorf, viðhorfin til sjálfra sín og annars fólks. Viðhorf og afstaða skipta miklu um það hvernig lífi fólk lifir, hvernig því líður í daglegu amstri og hvernig lífsstíl það temur sér. Þess vegna er brýnt að rækta afstöðu sína til lífsins þegar á unglingsárum.
 • Að nemendur öðlist skilning á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar.
 • Að nemendur læri á eigin tilfinningar, jafnt gleði sem sorg. Þeir búi sig jafnt undir að njóta gleðistunda og mæta áföllum, stórum og smáum.
 • Að nemendur læri að treysta eigin dómgreind, bera ábyrgð á lífi sínu og taka ábyrga afstöðu. Þeir skilji nauðsyn þess að þykja vænt um sjálfa sig og hugsa vel um bæði líkama og hug.
 • Að nemendur læri að þekkja hvatir sínar og þrár og að virkja þær í stað þess að láta stjórnast af þeim í blindni. Þeir temji sér m.a. þá afstöðu að sækjast ekki eftir því sem ekki fæst.
 • Að nemendur þjálfist í samskiptum við félaga sína og fjölskyldu. Þeir læri að greina tvöföld skilaboð og keppist við að láta orð og athöfn fara saman, að standa við orð sín og hvetja aðra til hins sama.
 • Að nemendur öðlist þekkingu á ýmsum réttindum og skyldum í samfélaginu. Dæmi: almenn mannréttindi, réttindi barna, ökuréttindi, kosningaréttur, reglur um útivist, kynlíf, áfengi og tóbak.
 • Að nemendur læri að líta á sjálfa sig sem hluta af heild; sem hluta af hópnum, þjóðinni, mannkyninu, lífríkinu, jörðinni og óravíðum alheimi. Í því felst m.a. friðsamlegri sambúð fólks og þjóða og umhverfisvernd, jafnt í nánasta umhverfi sem heiminum öllum.
 • Að nemendum verði ljóst mikilvægi þess að þekkja ólík trúarbrögð og veraldlegar lífsskoðanir til að skilja hugsanir og gerðir fólks og virða þá sem eru frábrugðnir þeim sjálfum.
Umsjón kennslu

Kennslustjóri Siðmenntar, Jóhann Björnsson hefur umsjón með hópnum og kennir megin hluta námsefnisins en auk hans koma nokkrir gestafyrirlesarar í heimsókn ár hvert.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

                      Kostnaður

Allir þátttakendur, vinsamlegast lesið neðangreint nákvæmlega

Námskeiðsgjald fyrir ferminguna árið 2018 er kr. 28.000 á hvert ungmenni. Til viðbótar kostar fermingarathöfnin kr. 12.000 (athafnargjald), eða samanlagt kr. 40.000, innheimt í einu þátttökugjaldi. Þeir sem ekki taka þátt í athöfn borga ekki athafnargjaldið.

Námsgjöldin standa undir launum umsjónarkennara, þóknun gestafyrirlesara, húsaleigu kennsluhúsnæðis og hluta af umsýslu- og kynningarstarfi. Gjalddagi og eindagi fyrir greiðslu þátttökugjalds verða auglýstir síðar (vanalega í kringum miðjan des og byrjun janúar). Þetta gildir fyrir vikulegu námskeiðin á höfuðborgarsvæðinu sem hefjast 8. janúar og helgarnámskeiðin sem eru haldin í Reykjavík. Námskeiðin utan höfuðborgarsvæðisins eru haldin síðar og gjalddagi ákveðinn i tengslum við tímasetningu þeirra

Afsláttur af þátttökugjaldi

Aðild að Siðmennt er ekki skilyrði fyrir þátttöku í BF. Hins vegar fá félagar góðan afslátt af fermingargjaldi.

 • Ef annað foreldrið er félagi í Siðmennt fær fermingarbarn kr. 8000 afslátt af gjaldinu. Ef báðir foreldrar eru félagar, fær fermingarbarn kr. 16.000 afslátt af gjaldinu. Gildir hérna einu hvort að foreldri er blóðforeldri eða stjúpforeldri. Félagar þurfa að láta vita af sér við skráningu og þeir sem þegar hafa skráð sig þurfa einnig að láta vita.
 • Ef systkini fermast á sama tíma, er veittur 20% afsláttur.
 • Siðmennt hlaut aðild að Frístundakorti Reykjavíkurborgar 2013 en reglum kortsins var breytt 2014 þannig að trú- og lífsskoðanafélög urðu ekki lengur gjaldgeng. Foreldrar geta þ.a.l. því miður ekki nýtt sér þennan kost lengur.

Mikilvægt:

Mikilvægt  er að muna að eindagi þátttökugjaldsins er í byrjun janúar 2018 (auglýst síðar), þannig að foreldrar verða að greiða eða ganga frá greiðslutilhögun áður en námskeiðið byrjar. Hægt er að skipta greiðslu í 3-4 hluta í heimabanka. Einnig er hægt að dreifa greiðslu með greiðslukorti. Ef greiðsla í heimabanka dregst fram yfir eindaga leggst á innheimtukostnaður banka.

Í sérstökum tilvikum, t.d. vegna greiðsluerfiðleika, er hægt að hafa samband við framkvæmdastjóra með tölvupósti á bjarni@sidmennt.is.

Hætt við þátttöku í námsskeiði

Hætti barn við þátttöku er þátttökugjaldið að fullu greitt til baka ef látið er vita tímanlega:

 • Vegna hefðbundinna námskeiða þarf að láta vita í síðasta lagi sunnudag fyrir byrjun 2. viku námskeiðsins.
 • Vegna helgarnámskeiða í síðasta lagi í lok fyrsta dags.

Börn fá því tækifæri til að hætta við án kostnaðar líki þeim ekki við námskeiðið.

Mikilvægt:

Ef hætt er þátttöku síðar áskilur Siðmennt sér rétt til að halda eftir umsýslugjaldi upp á kr. 3000.   Þetta er  vegna þess óhagræðis og vinnu sem skapast af því að endurskipuleggja hópana eftir að kennslan er hafin.

Hætt við þátttöku í athöfn

Hætti barn við þátttöku í athöfn fæst athafnargjaldið endurgreitt – en þó einungis fram til 15. mars. Eftir það fæst athafnargjaldið ekki endurgreitt sökum þess að skipulags- og prentunarvinna við fermingardagskrár eru á lokastigi.

Seinskráningargjald

Skráningarfrestur í BF er til og með 15. nóvember. Þó verður enn hægt að skrá sig eftir það og fram í byrjun desember ef það eru ennþá laus pláss á námskeiðunum. Verður þá lagt á sérstakt seinskráningargjald að upphæð 3.000 kr, þar sem skipulagsvinna hefur þegar átt sér stað.

 Borgaraleg ferming - Efnisyfirlit       Kynningarefni       Skráning í borgaralega fermingu      BF 2018

Leita