Gifting

Veraldleg nafngjöf

Falleg og persónuleg athöfn
Siðmennt býður uppá uppá þjónustu athafnarstjóra við fallegar veraldlegar og húmanískar nafngjafarathafnir til þess að gefa barni formlega nafn og fagna saman komu barnsins inn í fjölskylduna.
Beiðni um nafngjöf

    Hvað er veraldleg nafngjöf?

Með nafngjafarathöfninni er barninu fagnað og boðið velkomið í faðm fjölskyldu og vina. Höfðað er til samstöðu aðstandenda fjölskyldunnar um að veita barninu og foreldrum þess stuðning.

Ólíkt trúarlegri skírn er veraldleg nafngjöf ekki vígsla inn í söfnuð og ekki er farið fram á trúarjátningu eða játningu á veraldlegum lífsskoðunum.

Með ákvörðun sinni um að velja veraldlega athöfn veita foreldrarnir barninu frelsi til að ákveða sjálft hvaða lífsskoðun það kýs að aðhyllast síðar meir á ævinni, þegar það hefur aldur og þroska til.

Þann 3. maí 2013 fékk Siðmennt staðfestingu á skráningu þess sem lögformlegt lífsskoðunarfélag. Með því fylgir réttur athafnarstjóra félagsins að sjá um löggjörning giftingar.
Siðmennt lagði úr vör með veraldlega athafnaþjónustu 29. maí 2008. Félagið hefur menntað og þjálfað athafnarstjóra sem ráðleggja foreldrum og stýra veraldlegum eða húmanískum nafngjöfum. Fyrsta nafngjafarathöfnin á vegum félagsins fór fram 28. maí 2008. Frá hausti 2013 hefur félagið á að skipa 20 athafnarstjórum. Þeir eru staðsettir á Akranesi, Eyjafirði, Höfn í Hornarfirði og höfuðborgarsvæðinu.
 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

    Fyrir hverja er veraldleg nafngjöf?

Athafnir Siðmenntar innihalda ekki hugmyndafræðilegar játningar af neinu tagi. Þær eru miðaðar að þörfum fólks með veraldlegar/húmanískar lífsskoðanir, en eru opnar öllum óháð lífsskoðun, t.d. trúuðu fólki sem af einhverjum ástæðum óskar ekki eftir trúarlegri athöfn. Í athöfnum Siðmenntar er lögð áhersla á siðrænan boðskap og hið sammannlega.

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að athafnarstjórinn fer ekki með trúarlegt innihald í athöfninni og tónlistarflutningur miðast einnig að því. Fólki sem vill byggja athafnir sínar á trú því góðfúslega bent á að leita til trúfélags.

Nafngjafarathöfn á vegum Siðmenntar snýst því ekki um að velja einhverja ákveðna lífsskoðun (trúarlega eða veraldlega) fyrir barnið, heldur eingöngu að gefa barninu nafn á formlegan máta, gleðjast með fjölskyldunni og gefa tilefninu siðrænan og ígrundaðan blæ með hugvekju athafnarstjórans.
Veraldleg nafngjöf felur ekki í sér inngöngu í Siðmennt enda skráir félagið ekki fólk í félagið fyrr en við 16 ára aldur eða eldri.

 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

    Hvar fara veraldlegar nafngjafir fram?

Algengast er að nafngjafaathafnir fari fram í heimahúsi eða í leigðum sal. Foreldrar ákveða staðsetningu sem hentar hverju sinni.

 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

    Uppbygging nafngjafaathafna

Foreldrar með ungabarn sitt og athafnarstjórin koma sér fyrir miðsvæðis og (val: eftir að búið er að kveikja á kerti) tekur athafnarstjórinn til máls og kynnir athöfnina stuttlega. Kynningu er stundum sleppt ef að flestir viðstaddir vita út á hvað veraldleg nafngjöf gengur. Að því loknu fer athafnarstjórinn með stutta hugvekju sem tengist börnum, uppeldi, þroska og foreldrahlutverkinu ásamt ánægjunni yfir því að eiga barn. Þá er spurt um hvað barnið eigi að heita og nafninu svo fagnað.

Stundum eru tveir verndarar tilnefndir og loforð fengið hjá þeim um að vera sérstakir stuðningsmenn barnsins og foreldra þess. Í sumum tilfellum er barninu fært blóm og þá lesinn táknrænn texti um samlíkingu þess að hlúa að vexti barns líkt og viðkvæmu blómi. Að stuttum lokaorðum loknum er athöfninni lokið.

Inn á milli þessara þátta má blanda inn flutningi tónlistar eða lestri ljóða, allt eftir óskum. Foreldrarnir fá loks svokallað Nafngjafarvottorð með nafni barnsins og undirskrift athafnarstjórans (og verndaranna ef við á.) Athöfnin tekur um 15-20 mínútur en lengur ef tónlistarflutningur er mikill.

 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

    Lagaatriði

Eina formsatrið sem þarf að uppfylla er að fylla út eyðublaðið Tilkynning um nafngjöf hjá Þjóðskrá til löglegrar skráningar á nafni barnsins fyrir sex mánaða aldurs þess.

Annað hvort athafnarstjóri Siðmenntar eða foreldrarnir geta gengið frá þessari tilkynningu og sent inn til Þjóðskrár, eftir samkomulagi þeirra á milli. Sjái athafnarstjórinn um tilkynninguna, gætir hann/hún þess að nafn eða nöfn barnsins séu á mannanafnaskrá og skrifar undir tilkynninguna til staðfestingar áður en hún er send Þjóðskrá. Foreldrar geta sótt um leyfi fyrir nöfn sem eru ekki á mannanafnaskrá.

Leiðbeiningar um útfyllingu: Þar sem stendur „millinafn“ á forminu á að rita ættarnafn ef við á. Það sem í daglegu tali er kallað millinafn er hins vegar talið til eiginnafna hjá Þjóðskrá líkt og fornafnið. T.d. „Jón Þór“ er ritað allt í línuna fyrir eiginnöfn. Svokallað kenninafn á forminu er það sem í daglegu tali er kallað eftirnafn.

 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

    Kostnaður

Siðmennt setur upp ákveðið gjald fyrir hverja athöfn og í því felst kaup athafnarstjórans og umsýsla. Ferðakostnað þarf að greiða ef með þarf og er greitt akstursgjald samkvæmt ákvörðun fjármálaráðuneytisins hverju sinni. Akstursgjaldið er nú 110 krónur á hvern ekinn kílómetra. Gisting/dagpeningar ef með þarf greiðist sérstaklega.

Nafngjöf kostar 18.500 krónur

Félagsmenn Siðmenntar fá 6.000 kr. afslátt á hvort foreldri, samtals 12.000 kr. ef báðir eru skráðir. Innifalið í kostnaði er viðtal við foreldra, ráðgjöf um nafngjöfina, ræðuskrif og annar undirbúningur.

Greiðslumáti og fyrirvarar

Gjaldkeri sendir greiðsluseðil í heimabanka þess sem er skráður umbeiðandi athafnarinnar samkvæmt rafrænu beiðninni. Einnig er hægt að greiða gjaldið með millifærslu á reikning Siðmenntar (0549-26-6002, kt. 600290-1429), einni viku fyrir athöfnina. Sé beðið um athöfn með minni fyrirvara þarf að greiða gjaldið sama dag og beiðni er send til félagsins um athafnarstjórnun.

Nánari upplýsingar eru veittar af umsjónarmanni athafnaþjónustunnar, Bjarna Jónssyni, athafnir@sidmennt.is, eða í síma 612 3295.

 Efnisyfirlit: Veraldleg nafngjöf       Beiðni um nafngjöf    

Leita