Gifting

Veraldleg gifting

Falleg og persónuleg athöfn
Veraldleg gifting er góður valkostur fyrir þá sem vilja halda fallega athöfn. Í veraldlegri giftingu er gerandinn parið sjálft en athafnarstjórinn leiðbeinir í athöfninni og flytur hugleiðingu tengda lífi þeirra og hjónabandinu. Athöfnin ber ekki trúarlegt innihald. Tónlist, söngur og ljóð eða önnur listræn tjáning eru ríkur þáttur af athöfninni sem ber jafnan ákaflega gleðilegt yfirbragð.
Beiðni um giftingu

              Hvað er veraldleg eða húmanísk gifting?

Efnt er til veraldlegrar / húmanískrar giftingar af hálfu pars sem vill gefa hvort öðru formlega heityrði sín á hátíðlegan máta, oft í nærveru fjölskyldu sinnar og vina.

Í veraldlegri giftingu er gerandinn parið sjálft en athafnarstjórinn leiðbeinir í athöfninni og flytur hugleiðingu tengda lífi parsins og hjónabandinu. Athöfnin ber ekki trúarlegt innihald.

Tónlist, söngur og ljóð eða önnur listræn tjáning eru ríkur þáttur af athöfninni sem ber jafnan ákaflega gleðilegt yfirbragð. Ættingjar og vinir og jafnvel brúðhjónin sjálf geta lagt sitt af mörkum til að gera athöfnina eftirminnilega.

Gifting hjá athafnarstjóra er löggjörningur, nema í einstaka tilvikum þar sem lagalegi hlutinn hefur þegar verið framkvæmdur af sýslumanni.

Þann 3. maí 2013 fékk Siðmennt staðfestingu á skráningu þess sem lögformlegt lífsskoðunarfélag. Með því fylgir réttur athafnarstjóra félagsins að sjá um löggjörning giftingar.
Fyrsta lögformlega giftingin sem athafnarstjóri frá Siðmennt sá um fór fram 18. maí 2013. Félagið hefur á að skipa 20 athafnarstjórum sem hafa vígsluréttindin. Mikil fjölgun varð á giftingum í kjölfarið hjá Siðmennt (úr 11 árið 2012 í 36 árið 2013 og 56 árið 2014) og má búast við enn meiri eftirspurn árið 2015.
 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

              Fyrir hverja er veraldleg gifting?

Veraldleg gifting er fyrir öll þau pör sem aðhyllast veraldlegar eða húmanískar lífsskoðanir eða vilja ekki af einhverjum ástæðum hafa trúarlega athöfn. Siðmennt neitar engum um þessa þjónustu, hvort sem að fólk er trúað eða ekki, en parið þarf að uppfylla lagaleg skilyrði giftingar og gera sér grein fyrir því að athafnarstjórinn mun ekki flytja trúarlegt efni eða blessanir. Þá getur yfirbragð athafnarinnar ekki heldur verið trúarlegt, þ.e. trúarlegir sálmar eða ljóð verða ekki hluti af athöfninni. Á þessu geta verið einhverjar takmarkaðar undantekningar undir sérstökum kringumstæðum (t.d. ef trúaðir og húmanistar giftast). Athöfnin er því aðskilin frá trú og því ólíklegt að hún henti eða nægi trúuðu fólki.

Siðmennt gerir ekki upp á milli ástarsambanda og leiðir pör saman til giftingar óháð kynhneigð. Þannig verða samkynhneigð pör að hjónum með sömu stöðu og þau gagnkynhneigðu í augum húmanista. Ástin ræður.

Húmanísk gifting er að öllu leyti hin sama og veraldleg utan þess að hún felur í sér giftingu pars þar sem bæði eru húmanistar að lífsskoðun og óska e.t.v. eftir ríkari áherslu á umfjöllun um húmanisma eða húmanísk gildi við athöfnina.

 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

              Hvar fara veraldlegar eða húmanískar giftingar fram?

Í sjálfu sér er ekkert útilokað fyrirfram hér, en þar sem ekki er um trúarlegar athafnir að ræða eru veraldleg salarkynni mun æskilegri en kirkjur. Þá er um að gera að nota ímyndunaraflið og sköpunargáfuna til að finna skemmtilega staði og þar getur náttúrufegurð landsins komið að góðum notum. Skreyta má samkomusali eða búa til rómantíska boga eða hlið með eða án palls úti við. Möguleikarnir eru ótal margir.

Sem dæmi um staðsetningar athafna útivið undanfarinna ára eru: Elliðaárvogurinn; bæði við Rafstöðvarhúsið, félagsheimilið og við Árbæ, garðar við heimahús, Blómagarðurinn í Laugardal, Þrastarskógur, Kjósin, Heiðmörk, Haukadalsskógur, Búðir, Reynistaðafjara, Skógar og fleiri staðir.

 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

              Uppbygging dagskrár giftingarathafna

Allar giftingarathafnir hjá athafnarstjórum Siðmenntar þurfa að innihalda eftirfarandi kjarna:

 • Stutt hugvekja um hjónabandið (aðfararorð heityrða)
 • Heityrði (oftast með uppsetningu hringa en það er val) og kossinn.
 • Tvö vitni þurfa að vera viðstödd (ekki endilega þeir sömu og skrifuðu undir svaramannavottorð)

Þessi stutta athöfn tekur um 4-7 mínútur í framkvæmd.  Dæmi um notkun á þessari kjarna-athöfn er hjá hjónaefnum sem vilja stutta athöfn oft í fámenni og vilja lítil formlegheit.

Dæmigerð athöfn af fullri lengd og tónlist samanstendur af:

 • Innganga hjónaefna (eða brúður) á vígslustað undir innspili.
 • Stutt inngangsorð athafnarstjóra.
 • Tónlist
 • Saga hjónaefna – athafnarstjóri rekur sögu sambands þeirra.  Léttleiki.
 • Hugvekja – aðfararorð heityrða.
 • Heityrðin og hringarnir.  Hjónabandið innsiglað með kossi.
 • Tónlist.
 • Lokaorð og útganga hjóna af vígslustað undir útspili.

Þessi athöfn tekur um 20-30 mínútur í framkvæmd.  Bæta má við lögum og saga hjónaefna getur verið mislöng. Staðsetning og umgjörð getur verið með marvíslegum hætti.  Ætli hjónaefni að hafa athöfnina útivið er ráðlagt að hafa varaáætlun með aðstöðu innivið ef veður yrði slæmt.

 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

              Lögformleg skilyrði hjónavígslu og könnun þeirra

Hjónaefni þurfa að hafa náð lögræðisaldri (18 ára), vera ógift(ur), eða löglega skilin(n) og ekki skyld í beinan legg.

Leggja þarf fram fyrir athafnarstjórann fæðingarvottorð beggja, vottorð um hjúskaparstöðu og ef við á, vottorð um lögskilnað frá fyrra hjónabandi. Þessi vottorð fá hjónaefni hjá Þjóðskrá og er mikilvægt að panta þau a.m.k. þremur vikum fyrir áætlaðan giftingardag. Hjúskaparstöðuvottorðið má ekki vera eldra en 8 vikna þegar það er borið fram til könnunar.

Ef að annað eða bæði hjónaefni eiga ekki lögheimili á Íslandi er farið með vottorðin til sýslumanns, sem í slíku tilviki sér um þessa könnun vígsluskilyrða. Í tilviki búsetu á Norðurlöndunum geta hjónaefni fengið sitt könnunarvottorð í því landi (t.d. Hindersprövning í Svíþjóð) og er það tekið gilt á Íslandi og þarf þá ekki að snúa sér sérstaklega til sýslumanns.

 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

               Kostnaður

Siðmennt setur upp ákveðið gjald fyrir hverja athöfn og í því felst kaup athafnarstjórans og umsýsla lögformlegra pappíra. Gjald fyrir giftingarathöfn er kr. 47.500.
Greiða þarf akstursgjald ef athöfn er utan hefðbundins athafnarsvæðis og er viðmiðið ákvörðun fjármálaráðuneytisins hverju sinni. Akstursgjaldið er nú 110 krónur á hvern ekinn kílómetra. Frekari upplýsingar fást um það með því að senda inn beiðni um giftingu eða með því að óska eftir því sérstaklega

Afslættir

Félagsmenn Siðmenntar fá afslátt sem nemur kr. 10.000 á mann og samtals 20.000 kr. ef bæði hjónaefni eru skráð í félagið. Innifalið í kostnaði er viðtal við hjónaefnin, ráðgjöf um athöfnina, æfing ef þurfa þykir, ræðuskrif og annar undirbúningur..

Innheimta kostnaðar

Gjaldið er innheimt með kröfu í heimabanka beiðanda en einnig má greiða með millifærslu á reikning Siðmenntar (0549-26-6002, kt. 600290-1429), einni viku fyrir athöfnina.

Æskilegt er að beiðnir um athafnarstjórn á vegum félagsins berist a.m.k. 1 mánuði fyrir áætlaðan brúðkaupsdag. Eftir því sem við á skal greiða ferðakostnað og gistingu/dagpeninga, fyrir athafnarstjóra. Reynt er að bóka ákveðinn athafnarstjóra en þó verður að setja fyrirvara ef athafnir eru bókaðar með löngum fyrirvara. Það skapast af því að athafnastjórar Siðmenntar eru allir við önnur störf og hafa ekki alltaf vinnuáætlun langt fram í tímann.

Nánari upplýsingar eru veittar af umsjónarmanni athafnaþjónustunnar, Bjarna Jónssyni, athafnir@sidmennt.is, eða í síma 612 3295.

 Efnisyfirlit: Veraldleg gifting       Beiðni um giftingu    

Leita