Almennt um nafngjöf

Veraldleg nafngjöf í anda manngildis

Siðmennt býður uppá uppá þjónustu athafnarstjóra við fallegar veraldlegar og húmanískar nafngjafarathafnir til þess að gefa barni formlega nafn og fagna saman komu barnsins inn í fjölskylduna.

Frá 2008 hafa athafnarstjórar Siðmenntar þannig komið að hátt í hundrað veraldlegum nafngjöfum. Ólíkt trúarlegri skírn er veraldleg nafngjöf ekki vígsla inn í söfnuð og ekki er farið fram á trúarjátningu eða játningu á veraldlegum lífsskoðunum. Með ákvörðun sinni um að velja veraldlega athöfn veita foreldrarnir barninu frelsi til að ákveða sjálft hvaða lífsskoðun það kýs að aðhyllast síðar meir á ævinni, þegar það hefur aldur og þroska til.

Með nafngjafarathöfninni er barninu fagnað og boðið velkomið í faðm fjölskyldu og vina. Höfðað er til samstöðu aðstandenda fjölskyldunnar um að veita barninu og foreldrum þess stuðning og dvelja stundum saman.

Athöfnin

Foreldrar með ungabarn sitt og athafnarstjórin koma sér fyrir miðsvæðis og (val: eftir að búið er að kveikja á kerti) tekur athafnarstjórinn til máls og kynnir athöfnina stuttlega.  Kynningu er stundum sleppt ef að flestir viðstaddir vita út á hvað veraldleg nafngjöf gengur.  Að því loknu fer athafnarstjórinn með stutta hugvekju sem tengist börnum, uppeldi, þroska og foreldrahlutverkinu ásamt ánægjunni yfir því að eiga barn.  Þá er spurt um hvað barnið eigi að heita og nafninu svo fagnað.  Stundum eru tveir verndarar tilnefndir og loforð fengið hjá þeim  um að vera sérstakir stuðningsmenn barnsins og foreldra þess.  Stundum er barninu fært blóm og þá lesinn táknrænn texti um samlíkingu þess að hlúa að vexti barns líkt og viðkvæmu blómi.  Að stuttum lokaorðum loknum er athöfninni lokið.  Inn á milli þessara þátta má blanda inn flutningi tónlistar eða lestri ljóða, allt eftir óskum.  Foreldrarnir fá loks svokallað Nafngjafarvottorð með nafni barnsins og undirskrift athafnarstjórans (og verndaranna ef við á.)  Athöfnin tekur um 15-20 mínútur en lengur ef tónlistarflutningur er mikill.

Óháð félagsaðild en siðrænn boðskapur

Veraldleg nafngjöf felur ekki í sér inngöngu í Siðmennt enda skráir félagið ekki fólk í félagið fyrr en við 16 ára aldur eða eldri.  Eftir að félagið fékk lögskráningu 3. maí 2013 er hægt að skrá börn undir 16 ára aldri í félagið hjá Þjóðskrá en stjórn félagsins mælir ekki með því.  Börnum sem eru þannig skráð í félagið verður sent bréf á 16. aldursári sínu þar sem vakin er athygli þeirra á því að mikilvægt sé fyrir þau að taka sjálfstæða ákvörðun um það hvort að þau haldi áfram veru sinni í félaginu eða ekki.

Nafngjafarathöfn á vegum félagsins snýst því ekki um að velja einhverja ákveðna lífsskoðun (trúarlega eða veraldlega) fyrir barnið, heldur eingöngu að gefa barninu nafn á formlegan máta, gleðjast með fjölskyldunni og gefa tilefninu siðrænan og ígrundaðan blæ með hugvekju athafnarstjórans.

Það er ákveðinn siðrænn boðskapur í athöfnunum sem er í anda sammannlegra gilda og bera ekki neina merkimiða sem slíka (ekki kölluð húmanísk gildi, kristin gildi né gildi ásatrúar svo dæmi séu nefnd).  Þetta er órjúfanlegur hluti þess að fá þjónustu athafnarstjóra frá Siðmennt.

Staðsetning

Ýmist er haldin persónuleg athöfn heima fyrir með athafnarstjóra eða í leigðum sal. Ólíkt giftingum eru nafngjafirnar sjaldnast haldnar úti við.

Lagaatriði

Eina formsatrið sem þarf að uppfylla er að fylla út eyðublaðið Tilkynning um nafngjöf hjá Þjóðskrá til löglegrar skráningar á nafni barnsins fyrir sex mánaða aldurs þess.

Annað hvort athafnarstjóri Siðmenntar eða foreldrarnir geta gengið frá þessari tilkynningu og sent inn til Þjóðskrár, eftir samkomulagi þeirra á milli.  Sjái athafnarstjórinn um tilkynninguna, gætir hann/hún þess að nafn eða nöfn barnsins séu á mannanafnaskrá og skrifar undir tilkynninguna til staðfestingar áður en hún er send Þjóðskrá.  Foreldrar geta sótt um leyfi fyrir nöfn sem eru ekki á mannanafnaskrá.

Leiðbeiningar um útfyllingu: Þar sem stendur „millinafn“ á forminu á að rita ættarnafn ef við á.  Það sem í daglegu tali er kallað millinafn er hins vegar talið til eiginnafna hjá Þjóðskrá líkt og fornafnið.  T.d. „Jón Þór“ er ritað allt í línuna fyrir eiginnöfn. Svokallað kenninafn á forminu er það sem í daglegu tali er kallað eftirnafn.

Fyrir hverja?

Athafnir Siðmenntar innihalda ekki hugmyndafræðilegar játningar af neinu tagi. Þær eru miðaðar að þörfum fólks með veraldlegar/húmanískar lífsskoðanir, en eru opnar öllum óháð lífsskoðun, t.d. trúuðu fólki sem af einhverjum ástæðum óskar ekki eftir trúarlegri athöfn. Í athöfnum Siðmenntar er lögð áhersla á hið sammannlega.

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að athafnarstjórinn fer ekki með trúarlegt innihald í athöfninni og tónlistarflutningur miðast einnig að því. Fólki sem vill byggja athafnir sínar á trú því góðfúslega bent á að leita til trúfélags.

Kostnaður

Siðmennt setur upp ákveðið gjald fyrir hverja athöfn og í því felst kaup athafnarstjórans og umsýsla. Gjald fyrir nafngjafarathöfn á höfuðborgarsvæðinu er kr. 14.500.  (frá 1.1.2014).  Frekari gjöld eiga við ef akstur fer fram úr inniföldum 30 km.

Frá 1. janúar 2014 gilda eftirfaradi afslættir fyrir félaga í Siðmennt:

Félagar fá kr. 5000 í afslátt af athöfn einu sinni á ári.  T.d. fyrir hjón sem bæði eru í Siðmennt fæst kr. 10.000 afsláttur af nafngjöf en ekki meiri afsláttur af öðrum athöfnum ef að þær eru innan sama almanaksársins.

Ný gjaldskrá fyrir nafngjafir árið 2016 tók gildi 8. júní 2015.  F1. janúar 2016 verður gjaldið 16.500 kr.
Félagsmenn fá 5.000 kr. afslátt á hvort foreldri, samtals 10.000 kr. ef báðir eru skráðir. Sami afsláttur helst frá 1. janúar 2016.

Greiðslumáti og fyrirvarar

Gjaldkeri setur greiðsluseðil í heimabanka þess sem er skráður umbeiðandi athafnarinnar samkvæmt rafrænu beiðninni.  Einnig er hægt að greiða gjaldið með millifærslu á reikning Siðmenntar (0549-26-6002, kt. 600290-1429), einni viku fyrir athöfnina.   Sé beðið um athöfn með minni fyrirvara þarf að greiða gjaldið sama dag og beiðni er send til félagsins um athafnarstjórnun.

Æskilegt er að beiðnir um athafnarstjórnun á vegum félagsins berist a.m.k. 2 vikum fyrir áætlaðan dag nafngjafar. Eftir því sem við á skal greiða ferðakostnað og gistingu/dagpeninga, fyrir athafnarstjóra. Fólki utan félagsins sem fær athöfn hjá því býðst að gerast félagar endurgjaldslaust fyrsta árið.  Nánari upplýsingar eru veittar af umsjónarmanni athafnaþjónustunnar og má senda honum netpóst á athafnir@sidmennt.is.

Athafnaþjónusta Siðmenntar

Siðmennt lagði úr vör með veraldlega athafnaþjónustu 29. maí 2008. Félagið hefur menntað og þjálfað athafnarstjóra sem ráðleggja foreldrum og stýra veraldlegum eða húmanískum nafngjöfum. Fyrsta nafngjafarathöfnin á vegum félagsins fór fram 28. maí 2008, en athafnarstjóri þeirrar athafnar var Bjarni Jónsson. Frá hausti 2013 hefur félagið á að skipa 20 athafnarstjórum.  Þeir eru staðsettir á Akranesi, Eyjafirði, Höfn í Hornarfirði og höfuðborgarsvæðinu.

——

Þá má senda fyrirspurnir á athafnir@sidmennt.is til umsjónarmanns athafnarþjónustu Siðmenntar, Svans Sigurbjörnssonar.

——

Borgaraleg athöfn – í umsjón fjölskyldunnar sjálfrar.

Auk athafnarstjórnunar býður Siðmennt uppá ráðgjöf og leiðbeiningar fyrir foreldra sem vilja halda eigin borgaralega eða veraldlega athöfn án hjálpar athafnarstjóra.  Leiðbeiningaskjalið heitir: Vinnublað borgaralegs stjórnanda nafngjafar (21. maí 2009). Beiðni um skjalið skal senda til Svans Sigurbjörnssonar á athafnir@sidmennt.is

—–

Síðast uppfært: 17.01.2014

Nánari upplýsingar um veraldlegar og húmanískar nafngjafir:
Nánari upplýsingar veraldlegar athafnir á vefsíðu Siðmenntar:
Fræðsluefni (PDF):

Login